IMG-LOGO
Препорачано од
gifing logo

Што се колачињата (cookies)?

Колачињата (cookies) се мали текстуални датотеки, кои се сместуваатво Вашиот компјутер или мобилен телефон од страна на вебстраниците кои ги посетувате. Овие текстуални датотеки можат дабидат прочитани од страна на веб страниците кои ги посетувате и дапомогнат во Вашата идентификација кога повторно ќе ја отворите вебстраницата. Овие текстуални датотеки можат да бидат „постојани“ или„привремени“. Постојаните колачиња (cookies) остануваат на Вашиот компјутер и кога ќе го исклучите пребарувачот (ќе преминете во офлајнсостојба), додека привремените се бришат штом го затворите интернетпребарувачот. Колачињата (cookies) се користат за повеќе цели, какона пример за да се запомнат Вашите активности и преференции(вклучувања, јазични преференции, големина на фонт или како да Ви сеприкажува страницата), за да се обезбедиперсонализирана/приспособена содржина на веб страницата и да сеприкаже навигациската историја на истата.

Зошто користиме колачиња (cookies)?

На оваа веб страница користиме колачиња (cookies) од следнивепричини:

  • За техничко функционирање на веб страницата
  • За собирање на збирни и анонимни статистички податоци
  • За да ги запомниме Вашите преференции како да се прикажувастраницата (преференции за параметрите на екранот), како например контрастот на бојата или големината на фонтот
  • За да запомниме/да се потсетиме, дали се согласувате (или не) сонашето користење на колачиња (cookies) на оваа веб страница

Кога ја посетувате нашата веб страница, можеме да собереме некоиподатоци од Вашето пребарување .

Каков вид на колачиња (cookies)користиме?

Користиме постојани колачиња (cookies), кои го памтатпребарувањето/сесијата кога корисникот ќе го исклучи пребарувачот,со цел да се задржи состојбата на корисникот.

Можете ли да ги избришете или контролирате колачињата(cookies)?

Информациите поврзани со колачињата (cookies), не се користат заВаше лично идентификување. Прифаќањето на овие колачиња (cookies)не е неопходно за работа на веб страницата, но истите би Виовозможиле подобро искуство во пребарувањето. Доколку сакате овие колачиња (cookies) можете да ги избришете или блокирате, но ако госторите тоа некои карактеристики на оваа веб страна можеби нема даработат правилно.


Можете да ги избришете сите колачиња (cookies) кои веќе се наоѓаатна Вашиот компјутер и можете да ги подесите поголемиот дел одпребарувачите за нивно спречување. Доколку го сторите ова, можебиќе има потреба рачно да ги прилагодувате преференциите секој паткога посетувате веб страна, а исто така можно е да не работат и некоиуслуги и функционалности .